Kontakt

telefon 064/618 06 40

E-mail: zvoncekg@yahoo.com