3D reklame od stiropora i stirodura
Izrada reklama

Izrada reklama

Šta su to table i putokazi?

Table i putokazi cine izuzetno široku grupu reklamnih proizvoda koji se mogu naci u najrazlicitijim oblicima i velicinama sa zajednickom osobinom da najčešće imaju za cilj da daju dodatne informacije o odredenoj lokaciji ili kako do nje stići.

Gde se koriste table i putokazi?

Reklamne table se veoma često koriste za obeležavanje lokala i to kako enterijera tako i eksterijera a nije ni redak slučaj da se koriste za ispisivanje naziva samog lokaliteta. Putokazi se sa druge strane najcešce koriste za obaveštavanje o lokalitetu objekta i načinu kako do istog doći od tačke na kojoj se putokaz nalazi.

Od čega se izrađuju table i putokazi?

Izbor materijala za izradu reklamnih tabli i putokaza u većini slučajeva zavisi od samog mesta i načina na koji se tabla postavlja, sa naglaskom na uklapanje u okolinu. Najčešći materijali za izradu podloge reklame su čvrsta PVC plastika, leksan ili metal a koji ce se koristiti zavisi od konkretnih potreba. Sadržaj reklame, odnosno obaveštenja, na reklamnim tablama i putokazima se obično realizuje putem „kater“ PVC folije ali nije redak ni slucaj da se koristi Stirodur za reljefno oblikovanje sadržaja, najcešce logotipa objekta.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress