Home

IZRADA REKLAMA

Table i putokazi cine izuzetno široku grupu reklamnih proizvoda koji se mogu naci u najrazlicitijim oblicima i velicinama sa zajednickom osobinom da najčešće imaju za cilj da daju dodatne informacije o odredenoj lokaciji ili kako do nje stići…….

REKLAME OD STIROPORA

Izrada reklamnih elemenata, znakova i natpisa u 3D tehnici od stiropora i stirodura kvalitetno se može primeniti pri uređenju enterijera za održavanje raznih sajmova, prezentacija i slično…..

WEB SAJTOVI

Ako je Vaš cilj da što više potencijalnih klijenata sazna za vas, izrada web sajta vam u tome može pomoci. Web sajt predstavlja sredstvo informisanja, oglašavanja i promocije Kao i reklamni pamfleti i prospekti njihova svrha je oglašavanje odredjenih usluga i proizvoda ili ponuda odredenih informacija uz korišcenje prednosti interneta kao velikog medija za promociju….